Tømningsplan

ÆNDRING PÅ GRUND AF STORE REGNMÆNGDER!!

Vi har i øjeblikket store problemer med at færdes på adgangsveje til flere septiktanke pga. de meget store regnmængder.

Ifølge Tømningsregulativet skal adgangsvejen til din septiktank have en 3 meter absolut kørefast vej i bredden og et frirum på 4 meter i højden. Denne regel bliver vi nødt til at stramme op omkring.

Hvis du ikke har en absolut kørefast vej på 3 meter i bredden og du alligevel ønsker at få tømt din septiktank, beder vi dig kontakte os for nærmere aftale. I dette tilfælde vil det være på dit eget ansvar, hvis vi laver spor.

Hvis vi ikke kan besøge/tømme din tank, vil tømningen på sædvanlig vis blive registreret som ’Forgæves tømning’. Det vil sige, at tanken først bliver besøgt/tømt når det ifølge tømningsplanen er tid igen.

UGE 48-49

UGE 50-51

UGE

Vestermarie: Gyldengårdsvejen Bjergebakkevejen Skovgårdsvejen Anhøjvejen
Glasvejen
Ørningevej Gulbakkevejen Springbakkevejen Skørrebrovejen Kærgårdsvejen

Åker:
Bavnet
Elmevej
Limensgade
Klintebovej Ugleengevejen Duegårdsvejen Vasegårdsvej
Strøbyvej
Kalbyvejen

Lobbæk/Nylars: Bodelynghusevejen Bodelyngsvejen Engegårdsvejen Hallegårdsvejen

 

 

 

 

 

Lobbæk/Nylars: Sosevejen Loftgårdsvejen Hovedgårdsvejen Sorteengevejen Skrædderbakkevejen Rønnevej


Åker:
Rønnevej Skagelfaldsvejen

Vestermarie: Vestermarievej Kirkemøllevejen

 

 

Vestermarie/Nylars: Smørengevejen Bossevejen
Klintevej
Fejleregårdsvej
Kirkevej Kildesgårdsvejen Vellensbyvejen Blemmelyngvej Præstegårdsvejen Ringebyvejen
Paradiset

Knudsker: Erlandsgårdsvej Kærbyvej
Plantagevej Klampegårdsvej Stavelund
Åkirkebyvej