Tømningsordning

ÆNDRING PÅ GRUND AF STORE REGNMÆNGDER!!

Vi har i øjeblikket store problemer med at færdes på adgangsveje til flere septiktanke pga. de meget store regnmængder.

Ifølge Tømningsregulativet skal adgangsvejen til din septiktank have en 3 meter absolut kørefast vej i bredden og et frirum på 4 meter i højden. Denne regel bliver vi nødt til at stramme op omkring.

Hvis du ikke har en absolut kørefast vej på 3 meter i bredden og du alligevel ønsker at få tømt din septiktank, beder vi dig kontakte os for nærmere aftale. I dette tilfælde vil det være på dit eget ansvar, hvis vi laver spor.

Hvis vi ikke kan besøge/tømme din tank, vil tømningen på sædvanlig vis blive registreret som ’Forgæves tømning’. Det vil sige, at tanken først bliver besøgt/tømt når det ifølge tømningsplanen er tid igen.

 

 

Alt efter forbrug og størrelse af din tank og hvilken status din bolig har, vil du få tømt 1 gang årligt eller 1 gang hvert andet år.
Når det er ved at være tid til tømning igen, vil du igennem annoncering i Rytterknægten kunne se i hvilken uge din tank skal tømmes i. I den angivne periode, skal du sørge for at dækslet er frigravet, og at dækslet er let tilgængeligt, løsnet, og synligt. Du skal sikre dig at adgangsforhold m.m. jfr. regulativ for kontrol og tømning af septiktanke (bundfældningstanke) i Bornholms Regionskommune er opfyldt.  Se regulativet her

Har du behov for en ekstra tømning udenfor den planlagte rute, kan du bestille her eller ved at kontakte Bornholms Kloakservice 5695 9105.

Se tømningsplan her:  Tømningsplan

 

 KSA 1

Bornholms Kloakservice


Sandemandsvej 12
3700 Rønne
Tlf. +45 5695 9105
Fax +45 5695 1883
E-mail: ple@ple.dk

 

 KSA 2