Fraværs registrering

Sygemelding

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg er fraværende fra arbejde på grund af:

Fraværet forventes at vare i dage

Dit fravær er registreret
Der skete en fejl, og din fraværs registrering blev ikke sendt.