Hotel Nordlandet opsætning af stillads

Beskrivelse:

Opstilling af stillads på Hotel Nordlandet