Stoppet kloak

Der er som regel ingen tvivl når først kloakken er stoppet. Det kan f.eks. være ved følgende forhold:

  • Ved vaske og gulvafløb vil de første tegn typisk være at afløbene begynder at 'klukke'
  • Det tager længere tid at tømme vasken end normalt
  • Vandet stiger op af afløbet, når man tager bad, vasker tøj etc. 
  • Hvis toilettet er ved at stoppe, ses det typisk ved at vandet stiger opad, når man trækker ud, eller ved at vandstanden i toilettet står højere end normalt og kun langsomt synker igen

Alle ovennævnte forhold er tegn på en forstoppelse eller en begyndende forstoppelse.

Vi har stor erfaring i at afhjælpe ovennævnte problemer men vi kan også løse mange andre typer opgaver.

Dette kunne være:

  • Spuling af kloak / dræn 
  • Tømning af fedt-, benzin- og olieudskillere 
  • Tømning af trixtanke, septiktanke, opsamlingstanke 
  • Tømning af rendestensbrønde 
  • Spuling af faldstammer 
  • Spuling af toiletafløb 
  • Spuling af køkkenafløb
  • Spuling af gulvafløb