Garanti på både produkt og udførelse

Icopal PlusIcopal

 

Icopal Tagpap er omfattet af en produktgaranti på typisk 10-15 år, men tilvælges en Icopal PLUS Garanti-løsning – og en entreprenør, der er tilknyttet PLUS garanti-ordningen – kan man opnå en 15-års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også følgeskader er dækket. I tilfælde af at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder Icopal Danmark a/s for så vidt angår Icopal PLUS Garanti i dennes rettigheder og pligter. Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drifts- og vedligeholdelseseftersyn.

Fordele for Bygningsejeren,

der naturligvis garanteres 15 års tryghed for tagets funktion, men som først og fremmest opnår 100 % sikkerhed for tagets kvalitet. Sikret gennem brugen af Icopals højteknologiske tagprodukter, pålagt af godkendte og uddannede entreprenører og med en opfølgende, stikprøvemæssig kvalitetskontrol udført af uafhængige tagspecialister.