Rø Plantage, nedrivning af 3 bygninger (Borgerdalshus)

Bygherre: Naturstyrelsens Bygningscenter
Byggeperiode: August - oktober 2015
Entrepriseform: Nedrivningsentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Niels Kristian Hansen
Ingeniør: David Bro, Naturstyrelsens Bygningscenter
Kontraktsum: 0,2 mio. kr.
Beskrivelse:

Miljøsanering, sandblæsning, nedtagning, opbrydning og sortering af diverse byggematerialer i forbindelse med nedrivning af skovarbejderbolig og tilhørende garager/skure (ca. 200 m2). Diverse installationer ned­taget herunder lukning af vandboring.

I alt ca. 75 tons sorteret og afleveret efter BOFAs regulativ for bygningsaffald.

Miljøsanering vedrørende asbest og bly udført efter screeningsrapport. I denne forbindelse blev der endvidere etableret sluse.

Efter endt nedrivning afrettet med muld.