Naturstyrelsen-Hammersholm, brandtomt

Bygherre: Naturstyrelsens Bygningscenter
Byggeperiode: Januar-Februar 2016
Entrepriseform: Nedrivningsentreprise
Kontaktperson: byggeleder Niels Kristian Hansen
Kontraktsum: 0,15 mio. kr.
Beskrivelse:

Nedtagning, opbrydning og sortering af diverse byggematerialer i forbindelse med nedrivning af staldbygning (ca. 600 m2).
I alt ca. 325 tons sorteret og afleveret efter BOFAs regulativ for bygningsaffald.
Efter endt nedrivning afrettet med muld.