Campus Bornholm - nedrivning

Bygherre: Campus Bornholm
Byggeperiode: Juni - september 2015
Entrepriseform: Nedrivningsentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Kontraktsum: 1,8 mio kr.
Beskrivelse:

Miljøsanering, sandblæsning, nedtagning, opbrydning og sortering af diverse byggematerialer i forbindelse med nedrivning af skolebygning/administration/kantine (ca. 2.000 m2). Diverse installationer ned­taget.

I alt ca. 2.500 tons sorteret og afleveret efter BOFAs regulativ for bygningsaffald.

Miljøsanering vedrørende asbest, PCB og bly udført efter screeningsrapport. I denne forbindelse blev der endvidere etableret diverse sluser.

Efter endt nedrivning afrettet.