Gadebygård, Østermarie - svinestald

Bygherre: Jørn Clausen
Byggeperiode: April 2005 - august 2005
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Størrelse: 1.050m2
Beskrivelse:

Entreprisen bestod i at opfører en ca. 1.050 m2 stor svinestald. Bygningen blev opført som fuldspaltestald med betonspalter. Facader blev udført som præfabrikerede indfarvede betonsandwichelementer, tag som 15 gr. eternittag og loftkonstruktion med træbeton og diffus ventilation.
Herudover blev der udført mølleri, staldmekanisering samt ny ca. 2.000 m3 gylletank.