Sibelco - udskiftning af facader og tagrender

Bygherre: Sibelco
Byggeperiode: Juni - september 2015
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Peter Svendsen
Beskrivelse:

Udskiftning af facader og tagrender.