Sejersgård - Ny længe

Bygherre: OBA Invest A/S
Byggeperiode: Juni - oktober 2009
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Peter Svendsen
Ingeniør: Steenbergs Tegnestue
Størrelse: 560 m2
Beskrivelse:

Opførelse af ny staldbygning. Bygnignen opføres med støbt terrændæk, sålspær, bindingsværk og udmuring af tavler.