Norfo, Opførelse af ny produktionshal

Bygherre: Norfo Ejendomme A/S
Byggeperiode: Juni 2005 - februar 2006
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Størrelse: Ca. 3.000 m2
Beskrivelse:
Opførelse af ca. 3.000 m2 produktions-, lager-, kontor samt omklædningslokaler. Bygingen er opført på industriarealet ved Håndværkervej i Rønne.
Konstruktionerne er udført som bærende stålrammer, lette facader samt præfabrikerede ståltagkassetter.
Der er bebygget ca. 3.000 m2 og med indskudte etager udgør det samlede bruttoetageareal ca. 3.350 m2.
Herudover er der etableret ca. 1.700 m2 befæstiget plads.