Ide Møbler, Rønne nyt bolighus

Bygherre: Nordicom A/S
Byggeperiode: Februar - december 2006
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: RL Consult
Arkitekt: SB-Tegnestuen
Beskrivelse:

Opførelse af nyt bolighus for Idé Møbler på 5.000 m2 etagemeter i 2 plan.
Bygningen er opført i bærende betonsandwichfacader og søjler, forspændte bjælker og huldæk samt TTS-tagplader.
Tagkonstruktionen er udført af lette tagelementer samt 2 lags tagpapdækning.
Herudover er der etableret ca. 3.600 m2 SF-stensbelægning og ca. 850 m2 asfalteret adgansvej.