Netto, Rønne Torv - Om- og tilbygning

Bygherre: Netto
Byggeperiode: 2011
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Størrelse: 277 m2
Beskrivelse:
Nedrivning af 2 stk. beboelsesejendomme.
Udvidelse af butiksareal med ny tilbygning å 277 m2. Etablering af kælder til lager ca. 159 m2.
Nye tekniske installationer samt -anlæg i hele Nettobutikken.
Ombygning af eksisterende butik - 900 m2.
Ny tagdækning, samt efterisolering.
Tilpasning - udvidelse af parkeringspladser.
Etablering af ny hegnsmur.