Campus Bornholm

Bygherre: Campus Bornholm
Byggeperiode: Januar 2016 - februar 2018
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Dominia A/S
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S
Størrelse: 20.000 m2
Kontraktsum: ca. 120 mio.
Beskrivelse:

PLE udførte følgende entrepriser:
Jord-, beton-, kloak-, betonelement-, tagdækning samt gartner-, og belægningsarbejder.

Den nye campusbygning er opført på Minervavej i Rønne og består af 15.435 m2 nybyggeri og 5.000 m2 ombygning af eksisterende bygninger. Byggeriet huser gymnasiale uddannelser, erhvervs-, voksen-, og efteruddannelse.

I det nye Campus Bornholm huses desuden videregående uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske), den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne. De eksisterende værkstedsbygninger på Minervavej er bevaret og integreret med det nye byggeri. Det nye Campus Bornholm er et kompakt byggeri med grønne udenomsarealer, der giver god plads til fysiske og sociale aktiviteter.

Byggeriet er opført med kælder-/parterreetage og 4 etager over terræn, samt kælder, forbindelsesgang og tilbygning mod eksisterende byggeri. Etagerne er opbygget omkring et gennemgående større torv og et mindre torv. Kælder og betonvægge op gennem etagerne er udført som blandet in situ beton og betonelementer. Nybyggeriet fra stueetage til og med 3. etage er udført som betonsøjle-/bjælke elementbyggeri med beton huldæk/termoaktive dæk. Ydervægge på parterreetage og stueetage er udført som betonbagvægge med teglskalmur. Ydervæggen på 1. etage-3. etage er udført som lette kassette-/panelvægge, indvendigt afsluttet med gipsvæg og udvendigt afsluttet med skelet og tombak kassetter – en cradle-to-cradle certificeret facadebeklædning i rødbrune nuancer, og der anvendes røde tegl for at bevare udtrykket fra de eksisterende værkstedsbygninger.

Tagkonstruktionen er generelt opbygget med beton elementer med efterfølgende tagisolering, tagpap og mossedum. Udvendige døre- og vinduespartier er udført i aluminium med termoruder. Der er monteret udvendige solscreens i forbindelse med dør- og vinduespartier. Indvendige døre- og vinduespartier er udført i metal og træ. Lofter er udført som nedstroppede akustikregulerende panellofter og enkelte hygiejnelofter. Gulve er udført med slidlag, natursten, fliser, trægulve, linoleum og vinyl. Der er udført land-skabsarbejder med støttemure, ramper, trapper, belægninger, terræninventar, muldarbejder, planter, græs og pleje af beplantning.

Udvalgte nøgletal:
• Udgravet og bortkørt jord: 50.000 m3
• Insitu beton: 2.500 m3
• Slidlag:
• Armering: 150 ton
• Betonelementer: 2.500 stk
• Bornholmsk granit gulv: 3.000 m2
• Bornholmsk granit brolægning: 2.000 m2
• Tagdækning: 2 lag pap 5.000 m2
• Grønt tag (Sedum): 4.500 m2

Se 3D filmen her