Bladt Industries - passagelandgang for Ropaxfærger

Bygherre: Bladt Industries
Byggeperiode: Februar 2005 - maj 2005
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Beskrivelse:

Jord- og betonarbejdet i forbindelse med armerede betonfundamenter for nye gangbroer, herunder levering og ramning af betonpæle samt dimensionering og projektering af fundamenterne.