Biokraft, Biogasanlæg, Bornholm

Bygherre: Bioscan
Byggeperiode: December 2005 - maj 2006
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: OBH
Arkitekt: OBH
Størrelse: Ca. 2100 m2
Kontraktsum: Ca. kr. 11.000.000,-
Beskrivelse:

Bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af nyt biokraftanlæg. Opgaven bestod i opførelse af
3 haller på 360 m2 og en hal på ca. 1.000 m2. Der er udført direkte fundering og hallerne er opført i stålkonstruktioner beklædt med Paroc-elementer som ydervægge og stålåse og -tagplader som tagbeklædning. Proceshallerne er udført som rå haller, hvorimod der i administrationsbygningen er udført indvendig aptering.