Aaker Skole, Om- og tilbygning

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: August 2006 - februar 2007
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Ørum Christensen tegnestue k/s
Kontraktsum: Ca. kr. 6.000.000,-
Beskrivelse:

Jord-, beton-, kloakentreprisen samt betonelemententreprisen i forbindelse med om- og tilbygning af Aaker Skole.
Der er udført 2 nybygninger på ialt 1.358 m2 samt ombygning i 4 eksisterende bygninger på ialt 853 m2.