Østkraft, Værksted og lager - betonelemententreprisen

Bygherre: Jens Møller Gudhjem A/S
Byggeperiode: September - November 2007
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Moe & Brødsgård
Arkitekt: G & P
Størrelse: 400 m2
Beskrivelse:

Betonelemententreprisen bestod i levering og montering af ca. 800 mmassive vægelementer, betontrapper, ca. 400 m2 huldæk og ca. 400 m2 TTS-tagplader.