Urmarken - renovering af hus

Bygherre: Privat
Byggeperiode: August 2012 - maj 2013
Entrepriseform: Råhusentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jan Jensen
Beskrivelse:
Råhusentreprisen bestående af udskiftning af eksisterende tegltag, hulskæring for og udskiftning af døre og vinduer.
Derudover støbning af nye terrændæk