Snorrebakken Plejehjemsboliger, etape 2

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: August 2012 - december 2013
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Kontraktsum: 30 mio. kr.
Beskrivelse:

I forbindelse med opførelsen af 60 nye plejeboliger udførte PLE følgende entrepriser:
Jord-, beton-, betonelement-, kloak-, murer-, samt belægningsarbejdet.

Jordarbejdet bestod blandt andet i flytning af ca. 15.000 m3 jord planeret i 3 niveauer for de fremtidige bygninger samt etablering af bundsikring og bærelag for alle interne stier og veje.

PLE stod ligeledes for al indvendig og udvendig kloakering samt nedlægning af alle forsyningsledninger.

Betonentreprisen bestod i støbning af fundamenter og terrændæk, in situ støbning af fundamenter/vægge i forskalling samt montering af præfabrikerede betonelementer i yder- og indervægge.

Alle udvendige facader blev udvendigt isoleret og efterfølgende påført et facadepudssystem.

Herudover indebar entreprisen levering af en komplet skurby, drift af skurby samt ansvaret for låsning/rundering af byggepladsen.