NørremølleCentret, Nexø - 17 nye plejeboliger

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Oktober 2010 - Oktober 2011
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Blå Streg ApS
Arkitekt: Sweco Architects A/S
Beskrivelse:

I tilknytning til det eksisterende plejecenter etableres 17 nye plejeboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer.

Bygningen opføres med et bærende system af stål/gips med skalmurede facader. Tagkonstruktionen udføres primært som gitterspær med eternitplader og sekundært som flade tage med Protan tagfolie.

Endvidere udføres en række uderum, gårdrum og terrasser.

For at overholde kravet til energiklasse 2 er der udover store isoleringstykkelser blandt andet projekteret med et solvarmeanlæg.

Projektet indeholder endvidere mange bæredygtige elementer og muligheder, hvor der i projektet er bestræbt at skabe og gennemtænke en bygning / proces som tilgodeser resourser samt energimæssige forhold i alle faser. Endvidere er der arbejdet med "det  mangfoldige liv” som er en form for social bæredygtige tiltag, hvor eks. tryghed, socialt samvær mv. indgår.

PLE modtog efterfølgende SAINT-GOBAINS GYPSUM´s pris "Verdensmester i letbyggeri - segment solutions categori".