21 almene boliger Tejn

Bygherre: De Vanføres Boligselskab
Byggeperiode: Januar - Maj 2007
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Arkitekt: Arkitektfa. A78
Størrelse: Ca. 1700 m2
Beskrivelse:

Betonelement- og gartnerentreprisen i forbindelse med opførelse af 21 nye almene boliger.
Entreprisen består i levering og montering af alle betonelementer, herunder væg- og dækelementer samt udførelse af gartner- og belægningsarbejder.