Bofællesskabet Valmuen, Til- og ombygning

Bygherre: Kristelig Handicapforening
Byggeperiode: Januar - april 2006
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Leif Lind-Holm
Ingeniør: Olsen og Jensen, Rådgivende Ingeniører
Arkitekt: HS Rådgivning A/S
Beskrivelse:

Jord-, beton-, kloak-, betonelement, belægnings- og murerentreprisen i forbindelse med til- og ombygning af bofællesskabet Valmue.
Entreprisen bestod i ombygning i den eksisterende bygning og opførelse af en ca. 250 m2 nybygning. Nybygningen er opført i letbetonelementer og skalmuret. Taget er udført i røde vingetagsten.
Herudover er der udført forskellige belægningsarbejder.