Vang Havn, Renovering SV mole

Bygherre: Bornholms Regionskommune - vejvirksomheden
Byggeperiode: Oktober - november 2005
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Steenbergs Tegnestue A/S
Beskrivelse:

Molen er oprindeligt udført med stenfyldte tømmerkister med overbygning af sammenmurede groft tilhuggede granitkvadre. Tømmerkisterne er funderet på lerbund. Der er bølgeskærm og forkastning.
Projektet omfatter etablering af nyt betonbolværk fra bund til kote +0,15. Der er gravt rende i lerbunden 1,5 m foran det eksisterende bolværk. I renden er forankret i klippe. Bolværksforankring er etableret i bundstøbning. Rende er udstøbet og der er udført bundstøbning ind mod bolværket. Bolværk er etableret med betonplader faststøbt i top og bund. Betonplader har åbne fuger pr. m og bagfyldes med skærver.