Tevandsbækken - overløbsledninger og bassiner

Bygherre: Bornholms Regions kommune / Bornholms Forsyning
Byggeperiode: Oktober 2014 - marts 2015
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Beskrivelse:

I forbindelse med Bornholms Forsynings klimatilpasningsprojekter blev følgende udført:

Entreprisen omfatter udgravning af 2 regnvandsbassiner, etablering af overløbsledning samt
overløbsledning / forbindelsesledning mellem de to nye bassiner samt montering af tilhørende
ud- og indløbsbygværker.

Regnvandsbassinerne har et volumen på henholdsvis 5500 m3 og 3500 m3.

I forbindelse med det ene bassin er der udført en tæt foring med ler i bunden af bassinnet.

Bassinerne er beliggende på Sagavej i Rønne Syd .

Herudover blev der udført forsinkelsesvolumen i skovområdet Vibeellet og omkringliggende område.