Bornholms Forsyning, Storegade Åkirkeby - regnvandsledning

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: September - december 2012
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Knud-Erik Regnarson
Størrelse: Ca. 200 m
Beskrivelse:
Etablering af ny regnvandsledning ca. 200 m, udskiftning af eksisterende spildevandsledning samt delvis udskiftning af vandledning.
I forbindelse med entreprisen blev udført betydelig klippesprængning.