Bornholms Forsyning, Stammershalle - kloakering

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: Februar - december 2012
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Knud-Erik Regnarson
Ingeniør: Steenbergs / Rambøll
Størrelse: 27 ejendomme
Beskrivelse:
Entreprisen omfatter etablering af spildevandkloakering af ca. 27 ejendomme ved Stammershalle, Tejn.
På 8 ejendomme etableres en selvstændig pumpestation for betjening af den pågældende ejendom.
Gravitationsledningerne tilsluttes 3 større pumpestationer.
 
Entreprisen omfatter følgende hovedmængder:
1900 lbm. trykledning i dimension Ø60-75 mm PE
8 stk. trykstikledning i dimension Ø50mm PE
525 lbm. gravitationsledning i dimension Ø 160 mm
14 stk. gravitationsstikledninger i dimension Ø110 mm
14 stk. parcelbrønde i dimension Ø425 mm plastbrønd
6 stk. spulebrønde Ø425 mm plastbrønd
8 stk. minipumpestationer Ø800 mm, gravearbejde
3 stk. pumpestationer Ø1.300m-1600 mm, gravearbejde
Gravearbejde for styreskabe, mabler m.v.