Bornholms Regionskommune, ny Ringvej i Rønne

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Oktober 2012 - december 2013
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Kontraktsum: 26 mio.
Beskrivelse:
Projektet omhandler i hovedtræk nyanlæg af vej- og afvandingskonstruktioner, samt mindre tilpasninger/tilslutninger til eksisterende vejanlæg.
Nyt vejanlæg, er fra Torneværksvej til Snorrebakken, tilsluttet i ny rundkørsel, og fra Snorrebakken til Kaj Mogensens Vej med tilslutning til Østre Ringvej.
Der etableres cykelsti langs vejen, samt støjvolde og rekreativ sti langs ny vej.
Nyt vejafvandingssystem afvander til nytregnvandsbassin med udløb i Byåen via eksisterende ledning i Smallesund.
Entreprisen omfatter: Jord-, afvandings-, bundsikring-, stabiltgrus-, beplantningsarbejder, brolægning og betonarbejder ved faunapassage.