Renovering Bro 2038, Plantagevej uf Øle Å

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: April - juli 2010
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult
Beskrivelse:

Entreprisen omfatter udførelse af reparationsarbejder og forebyggende vedligeholdelse af bro 2037, herunder:

  • Afrømning af belægning.
  • Nedbrydning af facader.
  • Støbning af nye facader og overbeton.
  • Fugtisolering og belægning.