Renovering Bro 2010, Brommevej uf Bobbe Å

Byggeperiode: April - juli 2010
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult
Beskrivelse:
Entreprisen omfatter udførelse af reparationsarbejder og forebyggende vedligeholdelse af bro 2010, herunder:
  • Nedtagning, fundering og opsætning af vestfacade og granitstøttemure.
  • Afrømning af belægning.
  • Betonkantbjælker, udvidelse og forstærknignsbjælker.
  • Fugtisolering og belægning.
  • Rækværk med indstøbte granitstolper.