Renovering af 7 broer

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: August 2010 - April 2011
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult
Beskrivelse:

Entreprisen omfatter istandsættelse af følgende broer:

St. Torvegade, udfor Byåen:
Nedbrydning og retablering af gammelt glasbygge-
stensdæk ved østligt fortov.

Røvej, udfor Tejn Å:
Rydning ved ind- og udløb, frigravning af granitfløjvægge,
nedtagning, genopsætning og retablering.

Røvej, Udfor Møllegård Bæk:
Rydning ved ind- og udløb, frigravning af granitfløjvægge,
Nedtagning, genopsætning og retablering.

Røvej, udfor Spellinge Å:
Rydning ved ind- og udløb, frigravning af granitfløjvægge,
Nedtagning, genopsætning og retablering.

Vellensbyvejen, udfor Kærby Å:
 Frigravning af begge broender og fløje, udgravning og
 støbning af fundament ved broender og underminering
 af begge sider.

Brøndshøj/Pilehøj, udfor Byåen:
Udskiftning af bro med en azobétræbro.

Byåstien, udfor Byåen:
Understøbning af eksisterende fundamenter.