Naskegård, udvendig olieoprensning

Bygherre: Niras
Byggeperiode: Maj - Juli 2013
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Niras
Beskrivelse:

Udendørs opgravning af olie forurenet jord, understøtning
og oppumpning af forurenet terrænnært grundvand og
efterfølgende retablering.