Nybyvej Aakirkeby - Udskiftning af regn,- spildevandsledning

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: Oktober 2013 - juni 2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen & Knud-Erik Regnarsen
Størrelse: Ca. 400 lbm.
Beskrivelse:

Udskiftning af ca. 400 lbm. regnvandsledning, spildevandsledning, vandledning,
samt nedlægning af fiberkabler i samme trace.

Herudover etablering af nye renvands- og skelbrønde.