NCC Stubbeløkken, Sedimentationsbassin

Bygherre: NCC
Byggeperiode: April - Juni 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Torben Møller Pedersen
Ingeniør: Moe A/S
Beskrivelse:

I forbindelse med forbedring af udløbsforholdende fra NCC, er der etableret et 500 m3 stort sedimentationsbassin for at mindske udledningen af partikler til Byåen.

Bassinet er opdelt af 3 gabionsvægge på 2 m i bredden, gabionerne  sænker vandhastigheden hvorved sedimentet fra granitværket bundfældes.

Udgravningen blev foretaget med GPS-styret gravemaskine, hvorved afsætning i marken kan spares.