Krystalgade Rønne - udskiftning af kloakledninger

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: Februar - oktober 2012
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Størrelse: 200 lbm.
Beskrivelse:
Etablering af ny Ø400 regnvandsledning incl. tilslutning til eksisterende tagnedløb og gadebrønde.
Etablering af ny vandledning.
Optagning og retablering af ca. 500 m2 brostensbelægning.