Holkabroen, renovering

Bygherre: Bornholms Regionskommune - vejvirksomheden
Byggeperiode: Marts - Oktober 2007
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Leif Lind-Holm /Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult aps
Kontraktsum: 7.000.000 kr.
Beskrivelse:

Entreprisen omfatter hovedistandsættelse af Holka-
broen, som er en dalbro på Strandvejen ved Gudhjem.

Entreprisen indeholder:

  • Ca. 300 m3 afrømning af beton- og asfaltbelægning
  • Ca. 300 m3 udgravning og tilfyldning ved broender
  • Ca. 20 tons armering i brodæk og sætningsplader 
  • Ca. 250 m3 beton i brodæk og sætningsplader
  • Ca 700 m2 broisolering, type IVa
  • Ca. 70 m3 brobelægning
  • Ca. 70 m3 vejbelægning
  • Ca. 600 m2 kunststofbelægning på fortov og kantbjælker
  • Ca. 1.000 m2 rensning og svummebehandling på søjler og facader
  • Ca. 450 m2 afrensning og behandling af sandstensvederlag og -fløje