Hidrostal - Pumpestationer, Snogebæk

Bygherre: Hidrostal
Byggeperiode: September 2013 - april 2014
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Beskrivelse:

Etablering af bygværk for ny pumpestation.
I forbindelse med etablering af bygværket, forventes det at der skal bortsprænges og opgraves
ca. 500 m3 klippe.