Hasle Havn, nyt havnebad

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Juni - august 2012
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Beskrivelse:
Entreprisen omfatter etablering af selve betonkonstruktionen for et flydende havnebad.
Anlægget udføres som en insitiv støbt betonstruktion.
Badeanlægget udføres med to bassiner.
Badeanlægget forbindes til land via en 25 m. lang stålbro.