Fabriksvej, Rønne - renovering af regn- og spildevandsledning

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Februar 2005 - juni 2005
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Bornholms Regionskommune
Kontraktsum: Ca. 1,3 mio. kr.
Beskrivelse:

Udskiftning af regn- og spildevandsledninger samt vandledning incl. stikledning til de enkelte ejendomme på Fabriksvej.
Herunder etablering af ny vejkasse samt nye fortove og overkørsler, ialt ca. 150 lbm.