Den Grønne Ring - ombygning af eksist. Ringvej

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: August 2014 - april 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Cowi
Størrelse: Ca. 1500 mtr.
Kontraktsum: Ca. 7 mio.
Beskrivelse:

Entreprisen er benævnt " Den grønne ring" og i hovedtræk omhandler projektet opgradering/ombygning af eksisterende sti og vejanlæg samt mindre tilpasninger/tilslutninger til eksisterende vejanlæg, som en del af et sammelhængende oplevelseslandsskab med gode adgangsveje fra byen.

Den berørte del af ringvejsforbindelsen i Rønne, består henholdvis af Nordre Ringvej (ca. 1130 m) som strækker sig fra Haslevej til Torneværksvej, samt af Østre Ringvej fra Kaj Mogensen vej til eksisterende rundkørsel ved Åkirkebyvej.

Eksisterende vejanlæg ombygges med cykelstier og delvis fortov. Nordre Ringvej tilsluttes Haslevej i et nyt signalreguleret T-kryds (UFE). På Snorrebakken etableres krydsningshelle ved Porcelænsvej. Langs Søndre Allé etableres delt sti fra Zahrtmanns Runddel til Arsenalvej.

Entreprisen omfatter: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, afmærkning-, beplantningsarbejder-, kørebaneafmærkning og brolægning.

Signalarbejder inkl. belysningsarbejder ved Nordre Ringvej / Haslevej er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise.