Brogård Vandværk - renovering af rentvandsbeholder

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: September - december 2013
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Beskrivelse:

Frigravning af eksisterende vandtanke, samt etablering af ny 
fugtmembran på lodrette og vandrette sider af tanken.
Herudover betonreparationer, hulboring samt retablering af terræn.