Broarbejder 2019 - Bro 1018 Haslevej

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Maj - December 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult A/S
Beskrivelse:

Reparation af hele undersiden og forsiden af den eksisterende betonbro med højtryksspuling, sandblæsning og behugning.
Efterfølgende udførelse af betonreparationer og overfladehandling af hele konstruktionen.
I forbindelse med udførelsen anvendtes injicering af revner og dybdeimprægnering af betonen.
Partiel borthugning af de eksisterende kantbjælker, armering og støbning af nye forhøjede kantbjælker.

Etablering af nye stensætninger i sider og bund af åløb.