Bro 2015 Brommevej - renovering af bro

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Juli - november 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult
Beskrivelse:

Ny tunnel under Brommevej – UF af Spagerå.

Entreprisen bestod i afrømning af vejbelægning, frigravning og opgravning af ekst. betonbro.
Herudover bestod opgaven i levering og montering af en ny betontunnel incl. fløjmure.
I forbindelse med arbejdet blev der etableret en tørholdelse af åen.
Endvidere blev der udført futisolering af betontunnellen, dræarbejder og tilfyldning.
Entreprisen indeholdt tillige ny asfaltbelægning og nyt autoværn.