Bro 2012 Svalhøjvej - renovering af bro

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Juli - december 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult ApS
Beskrivelse:

Bro nr. 1012, Svalhøjvej UF af Bagge Å

Frigravning og afrensning af eksisterende beton brodæk.

Påstøbning og reparation af beton dæk og efterfølgende fugtisolering Type IVa.

Efterfølgende retablering af området.