Bro 1030 Bølshavn - renovering af bro

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: Juli - december 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Ingeniør: Broconsult ApS
Beskrivelse:

Bro 1030 – Bølshavn UF Af Sølyst Å

Reparation af hele undersiden af den eksisterende betonbro med højtryksspuling, sandblæsning og behugning.

Efterfølgende udførelse af betonreparationer og overfladehandling af hele konstruktionen.

I forbindelse med udførelsen anvendtes injicering af revner og dybdeimprægnering af betonen.