BRK, Pilebroen, Allinge

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: December 2009 - sommer 2011
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: John W. Hansen
Beskrivelse:
Separering af eksisterende fællessystem både i det offentlige areal (ca. 1 km)
og på de private parceller (48 huse).
Der anvendes mange forskellige løsninger, bl.a. nedsivning af overfladevand
fra veje og fortove, nedsivning af tagvand, udførelse af forsinkelsesbassiner,
traditionel separering, strømpeforing, udløb til grøfter m.v.