BRK, Haslevej - cykelveje

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: September 2017 - juni 2018
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Atkins
Arkitekt: Atkins
Størrelse: ca. 550 m
Kontraktsum: ca. 5,0 mio
Beskrivelse:

Som et led i de Bornholmske Cykelveje ombygges Haslevej’s tværprofil på en strækning a’ ca. 550 m.

Vejens nye tværprofil bestå af 2 kørespor på 3,25 m, to kantstensbegrænsede cykelstier på 2,00 m og 2 fortove der varierer i bredden.

Cykelstier og fortove holdes adskilt af skillerabatter på ca. 1,0 med nyplantede træer.

De eksisterende rendestensbrønde annulleres og erstattes af nye brønde.

Trafikken opretholdes i én retning i hele perioden.