BRK, Hasle Torv

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: December 2013 - januar 2014
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Beskrivelse:

Etablering af et nyt 150 m2 stort Torv, belagt med Chaussesten i Blå Rønne Granit.
Torvet omkranses af granitplinte og en ny 11 m bred granit trappe i Blå Rønne Granit.
På torvet etableres bænke, skulpturer og beplantning.
Herunder omlægges ca. 200 m2 fortov.
Endvidere ombygges den nuværende adgang til SuperBrugsen på torvets vestlige side.